Άπαντα Μπαλασίου Ιερέως του Νομοφύλακος – Τόμος Β΄

Aνέκδοτες & μη, μουσικές συνθέσεις • Νέα Γραφή

Όλα τα ανέκδοτα μαθήματα του Μπαλασίου Ιερέως του Νομοφύλακος όπως αυτά υπάρχουν στους κώδικές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος από τα χειρόγραφα του Παναγίου τάφου ΜΠΤ 703, 704, 705.

Εις Μνημόσυνον Χρύσανθου
Δηλώστε ενδιαφέρον

Ημ. Εκδοσης 04/2020

Η έκδοση προλογίζεται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, καθώς και από τον Διδάκτορα Βυζαντινής Μουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Αρβανίτη Ιωάννη, ενώ περιλαμβάνεται και πρόλογος του εκδότη με μουσικολογικά σχόλια.

Ειδικότερα, στην έκδοση περιλαμβάνονται τα εξής:

• Αντί του Τρισαγίου Ύμνου στις Δεσποτικές Εορτές, «Όσοι εις Χριστόν» και «Δύναμις», εις Ήχον Πλ. Α
• Αντί του Τρισαγίου Ύμνου στις Εορτές του Τιμίου Σταυρού, «Τον Σταυρόν Σου Προσκυνούμεν» και «Δύναμις», εις Ήχον Β
• Αργά Αλληλουϊάρια του Αποστόλου, κατ’ Ήχον
• Χερουβικά μετά Κρατημάτων, κατ’ Ήχον
• Αντί Χερουβικού τη Μ. Πέμπτη
• Αντί Χερουβικού το Μ. Σάββατο
• Αντί Χερουβικού στις Θ. Λειτουργίες των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
• Αργά Κοινωνικά μετά Κρατημάτων των Κυριακών, κατ’ Ήχον
• Αργά Κοινωνικά της Εβδομάδος
• Αργά Κοινωνικά του Ενιαυτού
• Αντί Κοινωνικού στις Θ. Λειτουργίες των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκδοση, η επικοινωνία γίνεται με τον εκδότη Διονύσιο Αθ. Σταματόπουλο