Άπαντα Μπαλασίου Ιερέως του Νομοφύλακος – Τόμος A΄

Aνέκδοτες & μη, μουσικές συνθέσεις • Νέα Γραφή

Όλα τα ανέκδοτα μαθήματα του Μπαλασίου Ιερέως του Νομοφύλακος όπως αυτά υπάρχουν στους κώδικές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος από τα χειρόγραφα του Παναγίου τάφου ΜΠΤ 703, 704, 705.

Εις Μνημόσυνον Χρύσανθου
Δηλώστε ενδιαφέρον

Ημ. Εκδοσης 04/2019

Η έκδοση χαιρετίζεται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο καθώς και από τον Καθηγητή Ελληνικής και Παραδοσιακής Μουσικής και Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρών κ. Δημήτριο Γαλάνη ενώ περιλαμβάνεται και πρόλογος του εκδότου με μουσικολογικά σχόλια.

Ειδικότερα, στην έκδοση περιλαμβάνονται τα εξής:

• Αργά Κεκραγάρια κατ’ ήχον
• Πολυέλεος «Δούλοι Κύριον» μετά κρατημάτων σε ήχο Α
• Αργά Πασαπνοάρια του Όρθρου κατ’ ήχον
• Ιδιόμελά του Τριωδίου μετά τον Ν Ψαλμον
• Αργές «Τιμιωτέρες» κατ’ ήχον
• Αργές Δοξολογίες κατ’ ήχον μετά των Ασματικών
• Αργό και έτερο συντομώτερο Ασματικό Τρισάγιο σε ήχο Πλάγιο του Β
• Πολυχρονισμοί και Φήμες μετά κρατημάτων
• Αργές συνθέσεις «Εις Άριστον»

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκδοση, η επικοινωνία γίνεται με τον εκδότη Διονύσιο Αθ. Σταματόπουλο