Τα Εωθινά Δοξαστικά σε μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τραπεζούντιου, τα οποία φυσικά είναι γνωστά σε όλη την ιεροψαλτική κοινότητα αφενός μεν, διότι με το πέρασμα των χρόνων έχουν καθιερωθεί στα αναλόγια, αφετέρου δε, έχουν ενταχθεί στην διδακτέα ύλη της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.

Ευχόμαστε, η παρούσα ψαλτική διαδρομή, μέσω της δημοσίευσης των παρακάτω δοξαστικών, να συμβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο στη διατήρηση της ορθής και κατά τους κανόνας της τέχνης, αποδόσεως των ψαλλομένων ύμνων.

Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να ακούσετε τα ΙΑ’ Εωθινά Δοξαστικά: