Η ιστοσελίδα ‘Καλοφωνικό μέλος’ είναι γέννημα δουλειάς και εμπειρίας χρόνων.

Η αγάπη μας για την βυζαντινή μουσική και την παράδοση της ψαλτικής τέχνης μας οδήγησαν το 2021 να δημιουργήσουμε το ‘Καλοφωνικό μέλος’.

Διδασκαλία, Κατάρτιση, Υπευθυνότητα.